ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ 3   ตำบลศาลาใหม่   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073641136
Email : bansalamai@salamai.ac.th
Facebook : www.facebook.com/bansalamaischool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน