ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
หมู่ที่ 3 ถนนศาลาใหม่-กูจำ บ้านศาลาใหม่   ตำบลศาลาใหม่   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110
เบอร์โทรศัพท์ 073641136
Email : bansalamai96020032@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/bansalamaischool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน