กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเจะนูรวาตี บินกูโน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0845495644
อีเมล์ : bchenurwatee@yahoo.com

นายรอฮีมาน อารอมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0933322402
อีเมล์ : irfan48@outlook.com

นางน้ำมนต์ รอดบน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0815410559
อีเมล์ : Manod-rodbon@hotmail.co.th

นายวสันต์ วระพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0862954629
อีเมล์ : Wasan_wp@windowslive.com

นางสาวอารีนา บินบูละ
ครู
เบอร์โทร : 0950923652
อีเมล์ : toktok_tak9.6@hotmail.com

นายอัสแม บือซา
ครู
เบอร์โทร : 0849681492
อีเมล์ : asmae_112@hotmail.com

นางสาวเจ๊ะรอกาย๊ะ สือแม
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0822622602
อีเมล์ : haifar_2519@hotmail.com