กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤตานนท์ เสาร์พูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอริส ดาโอ๊ะ
ครู
เบอร์โทร : 0836527091
อีเมล์ : kruarispe@gmail.com