กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นางแวแซนะ อาแวกือจิ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นางสาวนูรมา มะลี
พนักงานราชการ

นายอับดุลรอมัน เจ๊ะเซ่ง
วิทยากร

นางซูฮานิง อูเซ็ง
วิทยากร

นางสาวอานีต้า แวฮามะ
วิทยากร

นายมุสตอปา มะหลง
วิทยากร

นางสาวฟารีด๊ะ เจ๊ะปิ
วิทยากร

นางสาวตาอีบัฮ รอซิ
วิทยากร

นางสาวไซลา เง๊าะสือนิ
วิทยากร