กลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา

นางแวแซนะ อาแวกือจิ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา
เบอร์โทร : 0883961348
อีเมล์ : Wan_zainab555@hotmail.com

นางสาวนูรมา มะลี
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0937508167
อีเมล์ : ืีnurma0630606@gmail.com

นายอับดุลรอมัน เจ๊ะเซ่ง
วิทยากรอิสลามศึกษา
เบอร์โทร : 0872979096
อีเมล์ : jujur2002@gmail.com

นางซูฮานิง อูเซ็ง
วิทยากรอิสลามศึกษา
เบอร์โทร : 0860779374

นางสาวอานีต้า แวฮามะ
วิทยากรอิสลามศึกษา
เบอร์โทร : 0872997230
อีเมล์ : Muneeroh_00@hotmail.com

นายมุสตอปา มะหลง
วิทยากรอิสลามศึกษา
เบอร์โทร : 0849658431

นางสาวฟารีด๊ะ เจ๊ะปิ
วิทยากรอิสลามศึกษา
เบอร์โทร : 0856404730

นางสาวตาอีบัฮ รอซิ
วิทยากรอิสลามศึกษา
เบอร์โทร : 0807174070
อีเมล์ : rosetaebah@gmail.com

นางสาวไซลา เง๊าะสือนิ
วิทยากรอิสลามศึกษา
เบอร์โทร : 0623532031
อีเมล์ : lalaa.saila1234@gmail.com

นางสาวนูรฮีดายาตี เจ๊ะบือราเฮง
วิทยากรอิสลามศึกษา
เบอร์โทร : 0610825146
อีเมล์ : hareen1234@gmail.com