กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นางแวแซนะ อาแวกือจิ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นางสาวนูรมา มะลี
พนักงานราชการ

นายอับดุลรอมัน เจ๊ะเซ่ง
วิทยากร

นางซูฮานิง อูเซ็ง
วิทยากร

นางสาวอานีต้า แวฮามะ
วิทยากร

นายมุสตอปา มะหลง
วิทยากร

นางสาวฟารีด๊ะ เจ๊ะปิ
วิทยากร

นางสาวตาอีบัฮ รอซิ
วิทยากร

นางสาวไซลา เง๊าะสือนิ
วิทยากร

นางสาวซากีน๊ะ หาเซ่ง
วิทยากร