เผยแพร่ผลงาน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดทำโครงการขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการลดขยะ การคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ขึ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 1296 ครั้ง