ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงซาฟีกา เจ๊ะแล 2. เด็กหญิงนูรฮีดายะห์ สะแต 3. เด็กหญิงอัยนา เง๊าะมูซอ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,12:09   อ่าน 1009 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงนัทตาชา สาและ 2. เด็กหญิงนูรฟาเต็ม มะหลง
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,12:05   อ่าน 587 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ชื่อนักเรียน : 1. นายมูฮำหมัดอูโซ๊ะ อุมา 2. นายอนัฟ ดีตรีเพชร 3.เด็กชายอิลมาน ดอฮะ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,11:57   อ่าน 575 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฟาน บินสะอิ 2. เด็กชายสัยรี สุหลง
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,11:39   อ่าน 802 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงซาฮาด๊ะ อูมา 2. เด็กชายมูอัซ บือราเฮง
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2563,11:06   อ่าน 686 ครั้ง