ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกศสุดา แดงปง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,09:09  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ เทพจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,09:07  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในวันครู
ชื่ออาจารย์ : นายฤทธิเดช สงวนวงค์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,10:40  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการจัดทำเรือบุปผชาติในการจัดงานแข่งเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายฤทธิเดช สงวนวงค์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,10:39  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในวันครู
ชื่ออาจารย์ : นางกุณฑิกา ทวีลาศ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,09:15  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในวันครู
ชื่ออาจารย์ : นายมูฮัมหมัดซูลกีฟลี นิโซ๊ะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,09:12  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..